Напречни греди и захвати Amos

Закрепване тип "ALFA"

Закрепване тип "ASTRA"

Закрепване тип "BETA"

Закрепване тип "BETA"

Закрепване тип "DROMADER"

Закрепване тип "DROMADER"

Закрепване тип "DROMADER"

Закрепване тип "FUTURA"

Закрепване тип "FUTURA"

Закрепване тип "KOALA"

Закрепване тип "KOALA"

Закрепване тип "KOALA"

Закрепване тип "TRAMP"